Ivica Dacic Dri dhe Gjithe Kosoven Zb ulon Sek Retin E Madh Te Albin Kurtit Kur Ishte Ne Bu Rg !!!

Ai tha ne parla ment se sot Albin Kurti nuk do te kishte qene ne gjen dje te ishte kry eminister nese qe veria e ate hershme e Vojislav Koshtunices dhe min istrat e DOS nuk do te kishin mira tuar li gjin mbi amni stine per siç u shpreh ai sepra tistet shqiptare ne Kosove dhe Metohi, perf shire Kurtin.K liko rekl amen dhe shiko videon e ketij shkrimi⬇️⬇️

Ne te kun derten, sipas Daçiqit, Kurti do te ishte ende ne bu rg.

Keshtu qe Shaip Kamberi nuk e li roi Kurtin, por Koshtunica nen shkroi fa ljen. Mini strat e DOS dhe qe veria propo zuan nje li gj mbi amn istine, dhe mijera terro riste shqiptare u li;ruan nga bur gjet, ci’tohet të ketë thene Daçiq.K liko rekl amen dhe shiko videon e ketij shkrimi⬇️⬇️

Be the first to comment on "Ivica Dacic Dri dhe Gjithe Kosoven Zb ulon Sek Retin E Madh Te Albin Kurtit Kur Ishte Ne Bu Rg !!!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*