J etonte në Kanada. Vd es djali i etem i Tinka Kurtit si pa soje e një…

Zef Kurti, djali i akt ores së madhe Tinka Kurti u nda nga jeta para kohe si p asojë e një a taku k ardiak.

Ai la pas dy dje mtë, b ashkëshorten dhe nënë e tij, Tinka Kurtin, që siç shpr ehet ish d eputeti i LSI-së Ralf Gjoni, “E kishte gjithmonë merak”.

V arrimi do të bëhet këtë javë në London, Ontario, Kanada.

“R.I.P. ZEF KURTI. U h idhërova p afundësisht për nd arjen e parakohshme nga jeta të mikut tim të mirë Zef Kurti, i cili vd iq mbrëmë në moshën 64 vj eçare pas një inf arkti.

Ng ushëllime të s inqerta ba shkëshortes e dy djemve të tij Paul & Glen, dhe Zoti i dhëntë f orcë familjarëve e veçanërisht nënës së tij të shtre njtë Tinka Kurti, të cilën ai e kishte gjithnjë merak. Për të gjithë miqtë e Zefit, v arrimi bëhet këtë javë në London, Ontario, Kanada. Të qoftë dheu i lehtë Zef i dashur.

Do na m ungojë e q eshura, mirësia e f isnikëria që të sh oqëronin kudo nga shkoje…”, shkruan Ralf Gjoni

Be the first to comment on "J etonte në Kanada. Vd es djali i etem i Tinka Kurtit si pa soje e një…"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*