“Jemi gati për l uftë”, p ërplasen Franca dhe Anglia: Anijet u shtarake vendosen p ërballë

Me tone të a shpra, ai tha se do t’i mbajë sytë nga ngj arjet që po ndodhin në ishull gjatë gjithë ditës së sotme ndërsa v otuesit shkojnë në qendrat e v otimit për zgj edhjet lokale.

Lajmi vjen në një kohë kur m inistrja francez Annick Girardin ak uzoi dje Channel Island për zv arritje në pr ocesin e lëshimit të l icencave të reja për anijet franceze të p eshkimit.

Ajo tha se vendi është i gatshëm të m arrë masa duke su gjeruar që mu nd të h iqte ene rgjinë el ektrike, që 95 për qind s igurohet nga Franca.

Kurse, David Sellam, kreu i autoritetit detar Normandi-Brittany, shtoi se ai be son se Jersey është m arrë nga një ‘skaj ekstr emist që d ëshiron të zvogëlojë aks esin francezëve për peshkim duke përfituar nga Brexit.

Be the first to comment on "“Jemi gati për l uftë”, p ërplasen Franca dhe Anglia: Anijet u shtarake vendosen p ërballë"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*