Je toi plot 117 vite dhe am aneti që la ishte: Je tova aq gjatë se nuk pata burrë, kisha j etë pa shq etësime

“It aliania Emma Morano ishte njeriu i f undit që pë rjetoi sh ekullin e 20-të nga dita e parë deri në ditën e fundit dhe madje edhe më shumë.
e kreti i një jete të shë ndetshme ishte – siç tha vetë ajo – jeta pa shq etësim nga burrat. Ajo jetoi 117 vjet. Emma Morano jetoi nga 1899 deri më 2017, shumica e kohës në Verbania, jo la rg nga Milano. Pra, nëse dikush e di se si të që ndrojë i aftë dhe me të v ërtetë të plaket, kjo është ajo. Me gjithatë, cila është se kreti i saj?

Deri k ohët e fundit, gruaja më e vjetër në botë ka qenë çe lësi i je tës së saj të gjatë dhe të sh ëndetshme. Në vitet e fundit, Emma Morano nuk kishte një trup të pë rshtatshëm për të je tuar, kështu që ajo nuk e la ap artamentin e saj. Me gjithatë, ajo nuk ishte e ve tme – kishte një ku jdestar pl eqsh, dhe një mbesë që kishte ma rrëdhënie shumë të mira me të.

Be the first to comment on "Je toi plot 117 vite dhe am aneti që la ishte: Je tova aq gjatë se nuk pata burrë, kisha j etë pa shq etësime"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*