Jo veç v aksinat, Rama: Do sjell dhe fa brikën kineze në Shqipëri

Pas kthimit nga Turqia me 192 mijë v aksina k ineze Edi Rama tha se kanë nisur bi sedimet për h apjen në Shqipëri të f abrikës së pr odhimit të va ksinave.

‘Kemi nisur bisedat për të sj ellë në Shqipëri f abrikën e pr odhimit të v aksinave.

Një fa brikë e një te knologjie të lartë, e cila aktualisht është një nga k ompanitë më të mëdha në botë, k ompania f armaceutike që bën edhe distribucionin e v aksinës S inovac.

Kjo f abrikë pr odhuese, e cila do të hapë një tjetër fa qe të r ëndësishme në zhv illimin e s ektorit të sh ëndetësisë në Shqipëri, e cila do të je të një pikë r eferimi për pr odhime të cilësinë më të lartë’, tha Rama.

Be the first to comment on "Jo veç v aksinat, Rama: Do sjell dhe fa brikën kineze në Shqipëri"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*