K ujdeѕ, ja рerѕe fatura e e nergjise el ektirike ju vjen dyfiѕh me e larte..!? Moѕ i beni keto g abime..!?

Për të ko ntribuar në p akësimin e konsumit të ene rgjisë dhe rrjedhimisht në ng adalësimin e faktorëve që sjellin ngr ohjen gl obale, gjithsecili prej nesh mund t’ia nisë nga shtëpia e tij. Më poshtë do të rëndisim disa mënyra për të kursyer en ergjinë në shtëpi. Kjo do të thotë se do të harxhoni më pak energji dhe do të paguani më pak para.

Ndryshoni llambat e zakonshme duke vendosni llamba ek ologjike. Një ndër mënyrat më të thjeshta për të zvogëluar konsumin e ene rgjisë ele ktrike është të zëvendësoni llambat e zakonshme me ato ek onomike. Në Shqipëri ka filluar pr ej vitesh tregtimi i llambave të tilla, madje edhe llambat fluoreshente. Konsumojnë pak energji dhe janë të madhësive të ndryshme , 12 herë më afa tgjata se ato të zakonshmet.

Izo loni ngr ohësin e ujit. Izo loni p apafingon, muret dhe cilindrin e ujit të ngrohtë. Pjesa më e madhe e ene rgjisë ele ktrike ko nsumohet më kot, pasi shërben për të ngr ohur hapësirën. Kjo mënyrë është shumë e thjeshtë. Tubat e ngrohësit të ujit mund t’i mbështillni me ngjitës plastikë. Muret nxjerrin jashtë nxehtësinë dhe ajrin e ftohtë, prandaj nëse keni m undësi do të bëni mirë t’i izo loni. Edhe pse fillimisht mund t’ju kërkojë shumë m undësi financiare, do t’ju kursejë më pak ene rgji për ngr ohje edhe për ftohje.

Be the first to comment on "K ujdeѕ, ja рerѕe fatura e e nergjise el ektirike ju vjen dyfiѕh me e larte..!? Moѕ i beni keto g abime..!?"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*