Kajtazi për Gërvallën: Nëse i thua Ramush Haradinajt vr asës dë shmoje, ai ka dalë i pa fa jshëm në dy pr ocese gjy qësore

Ga zetari Vehbi Kajtazi ka kë rkuar nga ministrja Donika Gërvalla të de klarohet për krejt ato që ka thënë nd ër vite për ish—kr erët e U ÇK’së.
Ai thotë se “Nëse i thu Ramush haradinaj vr asës duhet ta dë shmosh atë, de taje të shumta. Haradinaj ka pasur dy pr ocese gjy qësore edhe ka dalë që është i pa fa jshëm.”

“Nëse i thu Ramush Haradinaj vr asës duhet ta dë shmosh atë, de taje të shumta. Haradinaj ka pasur dy pr ocese gjy qësore edhe ka dalë që është i pa fa jshëm. Janë të shumtë de klarat të tilla të këtij ll oji të znjGërvalla. Këto de klarata homologu i znj Gërvalla në Kë shillin e Sig urimit mund ti përdor këto de klarata. Ajo duhet të tregoj a qëndron mr apa atyre de klaratave, ndr yshe op ozita e ka të dr ejtë të kërkoj dorëh eqje”, thotë Kajtazi në de bat plus.

Be the first to comment on "Kajtazi për Gërvallën: Nëse i thua Ramush Haradinajt vr asës dë shmoje, ai ka dalë i pa fa jshëm në dy pr ocese gjy qësore"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*