Kamberi i ri kujton Brnabiçit se për të hy rë në Kosovë i duhet le je e ve çantë

Deputeti shqiptar i Parlamentit të Serbisë, Shaip Kamberi i ka k ujtuar përsëri kryeministres së Serbisë, Ana Brnabiç se Kosova është e pav arur dhe se për të hy rë në Kosovë, iu duhet le je e ve çantë.

Kamberi këto fjalë i ka thënë në një s eancë në Parlamentin e Serbisë, derisa e ka komentuar edhe pro vokimin e pr esidentit të Serbisë, Aleksandër Vuçiç, i cili publikoi një fotografi të h artës së Kosovës me flamurin e Serbisë.

Ndër të tjera ai është shp rehur se foto që ka shp ërndarë pr esidenti i Serbisë, Vuçiç e ka publikuar në profilin e tij në In stagram, paraqet fillimin e ka mpanjës për zgj edhjet e ar dhshme pre sidenciale dhe ato për kryeqytet në Fa cebook.

Për të gjitha këto pr ovokime dhe nx itjen e te nsioneve ndëre tnike dhe ra jonale nga ana e Serbisë, Kamberi thotë se kjo e largon më shumë Serbinë nga in tegrimi në Bashkimin Evropian.

Be the first to comment on "Kamberi i ri kujton Brnabiçit se për të hy rë në Kosovë i duhet le je e ve çantë"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*