Ke kru ajtje dhe erë të rë ndë “aty poshtë”? Me këto 3 pro dukte që ke në shtëpi s’do tu.rpërohesh më…

Është e kotë të pre tendosh se nuk të ka ndodhur kurrë nëse je femër.Disa prej nesh i kanë këto pro bleme dhe shpesh kanë t ùrp të flasin me gj íne kòlogun e tyre.Por këto janë gjëra fizi ologjike dhe nuk ka asgjë të k eqe me pranimin e tyre.

Në mënyrë të veçantë, ne d uam të fl asim për erën e k eqe të pjesës int ime të femres, një pro blem që m ùndòn shumë gra …Para se të fillojmë duhet të sqarojmë një gjë: të gjithë, meshkuj dhe femra, kemi një erë të veçantë në z onat int ime.

Por, për disa gra, kjo erë është më e fortë dhe shpesh shka kton si klet. Shpesh përs hkruhet si “erë peshku” dhe shoqërohet me sekre.cione dhe / ose sk uqje, të gjitha këto janë sim ptoma të një inf eksioni: kánd ídiáza ván dále./Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet

Be the first to comment on "Ke kru ajtje dhe erë të rë ndë “aty poshtë”? Me këto 3 pro dukte që ke në shtëpi s’do tu.rpërohesh më…"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*