Këngëtarja e fa mshme në Serbi: Jam shqiptare, nuk e m ohoj (VIDEO)

Edita është një këngëtare e fa mshme në Serbi, por është me or igjinë shqiptare. Në një lidhje në A bc e Pasdites, ajo tha se është shumë e gë zuar dhe se është nd er për të, që për herë të parë, po je p një in tervistë për Shqipërinë që është njëkohësisht edhe or igjina.

Ajo sht oi se nuk ka qenë as njëherë në Shqipëri, por do të vijë me si guri
Flori Mumajesi, Dafina Zeqiri, Loredana ishin disa nga ar tistët shqiptarë që Edita i njihte ma dje i dinte edhe këngët.

Be the first to comment on "Këngëtarja e fa mshme në Serbi: Jam shqiptare, nuk e m ohoj (VIDEO)"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*