Kjo b arishte që rritet në lëndinat e vendit tonë ka vlera të p abesueshme sh ëndetësore dhe është shumë e kërkuar

Lulekopra është një barishte shumë p opullore me një hi stori mj aft int eresante. E hollë, e gjatë, lule verdhë. Sot e gjejmë kudo, por në të shkuarën lulekopra ka qenë aq e çmuar sa mbahej e mbrojtur dhe ruhej me f anatizëm si b izhuteri e një rëndësie të madhe.

Lulekopra ka emrin b otanik A nethum gr aveolens. Vlera f inanciare e lulekoprës mund të ketë rënë ndj eshëm ndër shekuj, por h ijeshia e saj aspak nuk njeh rënie.

Bima e lulekoprës ka vendlindjen në rajonin e Mesdheut, madje fushat e shpatet e Shqipërisë mb ulohen me një tapet natyral lulesh f antastike me ngjyrë të verdhë. Për mijëra vite me rradhë, lulekoprës i janë thurur lavde për vlerat mj ekësore por edhe ato të kulinarisë. Edhe Hipokrati, Babai i M jekësisë e përdorte lulekoprën në përgatitjen e një r ecete për p astrimin e gojës.U shtarët në lashtësi përdornin f arat e lulekoprës për të përshpejtuar s hërimin e p lagëve.

F ama e lulekoprës është shp ërndarë në të gjithë h istorinë e njerëzimit. H istoria shumëngjyrëshe e l ulekoprës.Ajo ka një shije u nike që e bën shumë inte resante. Për më tepër ajo vë v ulën në çdo gatim në kuzhinë. Gjethet, f arat dhe lulet e kësaj b ime janë f antastike. Rritja e lulekoprës në kopësht. Bima e koprës rr itet kr enare dhe arrin një gjatësi domethënëse.

Be the first to comment on "Kjo b arishte që rritet në lëndinat e vendit tonë ka vlera të p abesueshme sh ëndetësore dhe është shumë e kërkuar"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*