Kjo shk aktohet prej celularit, kjo është s ëmundja që po pr ek gjithë njerëzimin

Një grup shk encëtarësh nga Hong Kongu kanë tr onditur b otën me st udimin e tyre. Il ustrim Një grup shk encëtarësh nga Hong Kongu kanë tr onditur botën me st udimin e tyre.

Ata pre tendojnë se kanë një zb uluar një s ëmundje të re, e cila është e pë rhapur në mbarë rr uzullin tokësor. Kjo së mundje është mjaft e rr ezikshme për sh ëndetin mendor.

Por më e k eqa qëndron në faktin se kjo s ëmundje shk aktohet nga telefoni. Sipas këtyre shk encëtarëve “A nkthi i nd arjes nga c elulari” quhet s ëmundja që, ka pr ekur shumicën e njerëzve tashmë.

Këta shkencëtarë pr etentojnë se njeriu e shikon celularin si një zgj atim të vetes dhe se nuk m und të je tojë dot më pa p ostuar në F acebook dhe Inst agram. Simptomat kryesore janë paaftësia për të f ikur telefonin, ko ntrollimi i përhershëm i tij, ka rikimi i shpeshtë i tij dhe marrja e telefonit edhe në tualet kur shkojmë për të kryer nevojat personale.

Be the first to comment on "Kjo shk aktohet prej celularit, kjo është s ëmundja që po pr ek gjithë njerëzimin"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*