Kosnet mesazh të qartë Albin Kurtit: Ha rroje re ciprocitetin me Serbinë

Ambasadori amerikan në Kosovë, Philip Kosnett, ka thënë se nuk do të ishte ko nstruktive tani që Kosova të vendosë ma sat e re ciprocitetit.

Kosnett, në një in tervistë e kskluzive në Rubikon të Klan Kosovës, i ka thënë Qe verisë Kurti 2 që të mos ngu tet dhe të ve ndosë re ciprocitetin me Serbinë tani.

“Mos i ven dosni tani. I merrni pa rasysh përderisa e zhvilloni str ategjinë e përgjithshme. Çka do të më bënte më të lumtur – jo vetëm mua, por çka do të bënte edhe qe verinë time më të lumtur do të ishte nëse vendet tjera që kanë vendosur pe ngesa të thonë: E dini, nuk duam të hy jmë në lu ftë ta rifore ku gjithnjë e më shumë vëmë pr esion mbi të gjithë qytetarët tanë, do të dë shironim që të gjithë të shk ojnë në drejtim më po zitiv”.

Be the first to comment on "Kosnet mesazh të qartë Albin Kurtit: Ha rroje re ciprocitetin me Serbinë"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*