Krasniqi: Pa fytyrësi t’i kë rkohet LDK’së që ta vo tojë Vjosa Osmanin, ajo ua pë rgjysmoi vo tat

Një nga ish-th emeluesit e Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Milazim Krasniqi ka thënë që është paf ytyrësi që t’i kërkohet kësaj partie që ta vo tojë një person që ka dal nga partia.

“T’i kë rkosh LDK-së ta vo tojë bianko pe rsonin që ka d alë nga partia dhe ia ka pë rgjysmuar vo tat, është ose na ivitet, ose pa fytyrësi. Pe rsoni për pr esident vo tohet në bazë të marrëveshjes, e jo për dë mtimin e ve tvetes.

Çuditem ku e kanë mësuar këtë farë “politike.” Në fakt, e kanë më suar nga hi pokrizia e vetë LDK-së, e cila kujtonte se duke e futur kokën në za ll e ma ndej duke u sh ndërruar në ORA, mbe tet LDK”, jka shkr uar ai në një postim në “Fa cebook”.

Ndërsa në një postim tjetër në po këtë rrjet social, Kra sniqi ka thënë se LDK-ja duhet ta v otojë Vjosa Osmanin nëse e njëjta zo tohet so lemnisht se nuk do ta pë rkrahë zhv illimin e li stës së saj në një parti politike.

“LDK duhet ta vo tojë Vjosa Osmanin, nëse ajo zo tohet so lemnisht se nuk do ta pë rkrahë zhv illimin e l istës së saj në një p arti politike. Në atë rast nuk pa raqet pr oblem nëse de putetët e saj të ta shëm shkr ihen në LVV. Vo tuesit nuk do të shkr iheshin”, ka shkruar ai.

Be the first to comment on "Krasniqi: Pa fytyrësi t’i kë rkohet LDK’së që ta vo tojë Vjosa Osmanin, ajo ua pë rgjysmoi vo tat"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*