Kryeminstri Kurti ur on Ra mazanin: Agjë rimi për b esimtarin është sf idë f izike dhe ps ikike

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka ur uar muajin e she njtë të R amazanit.
Kurti u shp reh që ag jërimi për be simtarin është sf idë fi zike dhe ps ikike.

Ai tha që edhe sivjet Ramazani na gjen në rr ethana të rë nduara të pa ndemisë, që vazhdon të ma rr je të njerëzish an embanë gl obit.

Be the first to comment on "Kryeminstri Kurti ur on Ra mazanin: Agjë rimi për b esimtarin është sf idë f izike dhe ps ikike"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*