Kurti duhet të thotë “Bi smilah” dhe të m os ia pu thë do rën Tërnavës

Sylejman Çerkezi, ish-ka ndidati për de putet në zgj edhjet e 14 shk urtit, ka thënë se Albin Kurti, kryeministri i Kosovës, duhet të thotë “Bi smilah” dhe të mos ia p uth dorën Naim Tërnavës, dr ejtuesit të Ba shkisë Is lame të Kosovës, duke sht uar se për këtë ky i fu ndit nuk e le jon të parin e sht etit pasi ia nd alon feja.

Çerkezi e ka thënë këtë me anë të një postimi në rrj etin social Fa cebook, ku ka shkruar se ak ademia, qe veria dhe ki sha janë tr uri, trupi dhe shp irti i Serbisë. Ai ka py etur se ku është “ki sha” në Kosovë apo siç tha ai “as pekti shp irtëror se po t’i themi xh ami p las de bati”.

Be the first to comment on "Kurti duhet të thotë “Bi smilah” dhe të m os ia pu thë do rën Tërnavës"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*