Ky është Më rgimtari nga Kosova qe h umbi jetën (FOTO)

Nikoll Prekpalaj, punëtori 34 vjeçar nga Kosova ka h umbur j etën para dy ditësh gjersa ishte duke punuar në k ulmin e një supermarketi në Itali, s aktësisht në Viale Venezia, në Udine.

Sipas mediave italiane, i riu kosovar h umbi j etën pasi ra prej 6 me trash la rtësi, përk undër nd ihmës së parë të kolegëve të tij dhe p ërpjekjeve p֝ër të ri ngj allur nga pe rsonelin shë ndetësor i cili mbë rriti në ndërtesë.

Pas këtij ra sti ka re aguar edhe Si ndikata e Punëtorëve në Itali, ku pë rsëriti nevojën për të zb atuar me ri gorozitet të gjitha rre gullat e kon tratës së ndë rtimit dhe sigurinë në punë.

Be the first to comment on "Ky është Më rgimtari nga Kosova qe h umbi jetën (FOTO)"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*