Ky vit do të jetë vit i mb arë për të gjithë më 1 qe rshor Shqipëria do të h apet t otalisht”

Shqipëria do të ha pet pl otësisht në 1 q ershor, pa ma sa ku fizuese an ti-CO VID, sipas kr eut të PS në Tiranë, Ervin Bushati.
Nga studioja e “Q uo Va dis”, Bushati pa rashikoi që 2021 do të jetë një vit po zitiv për Shqipërinë.

“Ky do të jetë një vit shumë i mb arë, do të kemi ha pje të sh oqërisë, edhe ekonomia do të ri ndezë mo torët. Shqipërinë e pret një vit i mb arë në 2021. Shumë shpejt do të shikojmë një Shqipëri tjetër në verë. Be soj se më 1 qe rshor Shqipëria do të ha pet to talisht” tha ai

Be the first to comment on "Ky vit do të jetë vit i mb arë për të gjithë më 1 qe rshor Shqipëria do të h apet t otalisht”"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*