L ajm i fundit/ Ndë rron j etë D eputeti i PS… Ja s emundja nga e cila v uante

Është n darë nga j eta Bashkim Fino u nda nga jeta pas një l fte pr ej një muaji me Covi d-19, ndërsa mësohet se ai kishte kohë që nga l eukemia, ndërsa kishte bërë tr ansplant pa lcën dhe prej kohësh trajtohej në Milano.

Fino, ishte një po litikan i njohur në Shqipëri, në vitin 1997 e në vazhdim ai ishte anëtar i Kr yesis së Partisë S ocialiste. K ulmi i karrierës së tij do të sh ënohej në vitin 1997, ku do të zgj idhej Kr yeministër i vendit në qeverinë e Pajtimit Kombëtar, post që do ta mbante nga muaji m ars deri në k orrik. Z. Fino ka mbajtur po ashtu disa poste m inistrore.

Nga vitit 1997 deri në 1998 u shtroi d etyrën e Mi nistrit të Pu shtetit Lokal, njëkohësisht dhe Zv/kr yeministër. Në 1999 deri në vitin 2001 do të ishte mi nistër i p ushtetit lokal. Gjatë viteve 2001-2002 ka qenë Ministër i Punëve Pu blike dhe Turizmit. Ndërsa në periudhën 2004, Mi nistër i Rregullimit të Te rritorit dhe Turizmit.

Be the first to comment on "L ajm i fundit/ Ndë rron j etë D eputeti i PS… Ja s emundja nga e cila v uante"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*