Lajm i madh nga Edi Rama: Do u japim 5000 mije e uro cdo emi granti qe u ben kete gje gjyshave

Kr yeministri Rama zbu loi sot një pikat e planit të Partisë S ocialiste për zhv illimin e t urizmit. Nga Belshi Rama de klaroi se në ma ndatin e tretë, q everia so cialiste do të dhu rojë 5000 euro grant për çdo emi grant që vjen në Shqipëri për të investuar paratë e fituara jashtë shtetit duke e kthyer shtëpinë e vjetër të gjyshërve në një motor të agro-turizmit.

Rama shpjegoi se për paratë që do të sjellin emi grantët për inv estime tek shtëpitë e tyre të vjetra do të bëhet një amn isti sp ecifike që ato të mos jenë para të kr imit.

“Ne kemi vendosur që gjatë ma ndatit të tretë do i japim 5000 euro grant çdo em igranti që do vijë në Shqipëri për të rindërtuar shtëpinë e gjyshërve dhe gjysheve dhe çdo emi grant që do i kthejë në pjesë të motorit të agr oturizmin në Shqipëri. Për m undësinë e sjelljes së parave këtu në Shqipëri pa kërkuar llo gari për asgjë tjetër përveçse të mos jenë para të kri mit.

Një amni sti spe cifike e f okusuar te emi grantët që duan të kthehen këtu qoftë f zikisht, qoftë me inve stimet e tyre. Nëse duan ta ndërtojnë shtëpinë dhe të rrinë atje kjo është zgj edhje e tyre. Rëndësi ka që të vijnë për të h apur derën e shtëpisë mby llur. Kjo do të sjellë tr ansformim të madh eko nomik siç ka sjellë në shumë zona të Italisë”, d eklaroi Rama.

Be the first to comment on "Lajm i madh nga Edi Rama: Do u japim 5000 mije e uro cdo emi granti qe u ben kete gje gjyshave"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*