LAJMI FUNDIT/Kur do të hapen kufijtë për të u dhëtuar jashtë? Eksp ertët japin lajmin e mire

Ka shumë njerëz të cilët pothuajse çdo vit u dhëtojnë jashtë. Vitin që lamë pas, për shkak të situatës Covi d, shumë njerëz kudo në botë nuk m undën për sh kak të p andemisë. Edhe shq iptarët k aluan një vit të v ështirë.

Pati dhe nga ata që kishin pr enotuar u dhëtimin e ëndrrave, por p andemia ua pr ishi planet.

Lajmi i mirë është se këtë vit mund t‘i shijojmë pushimet verore edhe jashtë vendit, pas i ka mundësi që këtë verë të gjithë të mund të fluturojmë atje ku duan.

Kështu thonë eksp ertët e ind ustrisë së u dhëtimit. Sipas tyre, v aksinat janë shp ërndarë gjerësisht dhe rastet e v irusit me shumë gjasë tani do të bien.

“Unë jam shumë i sigurt që në fillim të majit e tutje të gjithë do të jemi në një botë shumë më të mirë”, – tha Paul Charles, th emelues dhe C EO i “The PC Ag ency”, k ëshilluese u dhëtimi me qendër në Londër.

V aksinat dhe t estimet po ecin para, edhe në Eu ropë, që është një ndër k ontinentet më të pr ekura.

Charles dhe ek spertë të tjerë të indu strisë, por ajo që duhet d ëshpërimisht është që ndrueshmëria dhe k oordinimi më i madh pë rtej kufijve.

Be the first to comment on "LAJMI FUNDIT/Kur do të hapen kufijtë për të u dhëtuar jashtë? Eksp ertët japin lajmin e mire"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*