Lexoni me Vëmendje! Shk encëtarët dhe doktorët ltalian japin një lajm b efasues!

N euroshkencëtarët japin lajme ala rmante! Gratë duhet të jenë shumë të k ujdesshme! Gjumi është jetësor për trupin tuaj!

Pas një dite pune, tr upi ynë tashmë është i lod hur, por gratë nuk nd alen me kaq, sepse dita e tyre vazhdon më pas në shtëpi me të gjitha punët e shtëpisë dhe kujdesin për familjen.

Cili është ndryshimi midis gjumit të burrave dhe grave?
K ompleksiteti i funksionit të tr urit të një gruaje kërkon shpe nzime shtesë të ene rgjisë. Jim Horne, një pr ofesor në Universitetin e Loungborough në Mbretërinë e Bashkuar, tha: “Mu ngesa e gjumit në femra është e l idhur fort me nivele të larta të st resit ps ikologjik dhe gratë janë në rr e zik më të madh për të qe në agr esive, ner voze dhe dep resive”.Sidoqoftë, tek meshkujt, nuk ka l idhje të tilla.
A duhet të gjithë ne të flemë 8 orë gjumë?

Ne e dimë se ne duhet të flemë të paktën 8 orë gjumë për t’u ndjerë mirë gjatë ditës. Por nuk është ashtu.Për shumicën e njerëzve mjaftojnë vetëm 7 orë. Megjithatë, profesor Horne thotë se:

Tr uri femëror është i ndryshëm nga ai i meshkujve, struktura e tij është më ko mplekse, kështu që femrat duhet të flenë pak më shumë”.
Pse tr uri i grave punon më shumë?

Krahasuar me burrat, gratë kanë më shumë gjasa të kryejnë më shumë aktivitete në të njëjtën kohë dhe të përdorin më shumë fusha të tr urit të tyre në të njëjtën kohë. Pra, merr më shumë kohë për t’u rikuperuar, prandaj gratë duhet të flenë edhe më shumë. Profesor Horne tha se burrat, aktivitetet e të cilëve janë të l idhura me zgj idhjen e detyrave të shumta, gjithashtu mund të kenë nevojë për shumë gjumë.

Be the first to comment on "Lexoni me Vëmendje! Shk encëtarët dhe doktorët ltalian japin një lajm b efasues!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*