Lulzim mos j ep dorëh eqje, se i d uhesh Edi Ramës për m andatin e 4-t

Shkruan: Kreshnik Spahiu
Lulzim Basha nuk do të jap dorëh eqje sepse të gjithë e duan:
E d o Edi Rama se e ka pr ojektin e tij për të si guruar ma ndatin e 4-t.

E d o Sali Berisha sespe Basha është i v etmi njeri pa k ollonë dhe e dr ejton nga të d ojë ai.
E du an fëmijët e Berishës pas babai i tyre mund të mos j etë në këtë botë, sepse shkoi 80 vjeç.
E d o grupi pa rlamentar se e kanë emrin të sigurtë në li stë për deputet, pasi ço jnë z arfin me euro.
E d u an al eatët sepse p artiçkat e tyre s’kanë ko kër vo te dhe kanë 20 vjet në li sta me logo të PD.

E d o Monika dhe Meta sepse me pr otagonizmin e tyre e lënë në hi je di tëziun.
E d o çdo am basador se gjithmon thotë po keni të dr ejtë, por “F ajin e ka Saliu”.
E d o çdo mi litant nga fshati, se i duket i shko lluar në Hollandë.
E d o çdo socialist sepse i mo tivon më shumë që të ba shkohen me Edi Ramën dhe mos ju shkojë nd ërmend ndr yshimi vo tës.

Jo, Lulzim Basha nuk duhet jap dorëh eqjen sepse ai i duhet të gjithëve. Me Lulzimin fiton Shqipëria.

Be the first to comment on "Lulzim mos j ep dorëh eqje, se i d uhesh Edi Ramës për m andatin e 4-t"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*