M andati i tretë/ Spiropali r eplikon me Str esin: Të shp ëtojmë Lulin, baba Xhiken dhe mama Monën

Mi nistrja e Sht etit për M arrëdhëniet me P arlamentin, Elisa Spiropali, pu blikoi në rrj etet s ociale një video pak para nisjes zyrtarisht të f ushatës el ektorale.

Në vidoen e po stuar, dr ejtuesja po litike e PS-së në Tiranë, u shpreh se P artia S ocialiste e m eriton një mandat të tretë për të vazhduar me punët e papërfunduara, duke nisur nga r indërtimi, tek rritja e pagave dhe p ensioneve, tr ansformimet inf rastrukturore, etj.

Nga ko mentet e shumta, edhe reperi Str esi i ka lënë një koment. Ai njihet për bindjet e tij të djathta si dhe një simpatizant i madh i ish-kr yeministrit, Sali Berisha.

“Su ksese Zonja Spiropali, Por mendoj se do jet një h umbje e madhe për ju”- shkruan Str esi në p ostimin e ministres në “Ins tagram”.Ky ko ment nuk ka kaluar pa u vënë re nga mi nistrja Spiropali, e cila ka vendosur që t’i përgjigjet.

“Hahaha fitorja jonë ju duhet dhe juve, të shp ëtojmë Lulin nga Baba Xhikja dhe mama Mona“, i përgjigjet Spiropali.

Be the first to comment on "M andati i tretë/ Spiropali r eplikon me Str esin: Të shp ëtojmë Lulin, baba Xhiken dhe mama Monën"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*