M ërgimtari i kthyer nga Italia në Kosovë, f iton më shumë se në Zvicër

Ani pse shumë më rgimtarë vazhdojnë të j etojnë dhe të veprojnë në m ërgim, ka edhe të tillë që zgj edhin të kthehen në vendlindje për të je tuar dhe inv estuar. Ngjashëm ka vepruar edhe Naim Kryeziu nga fshati Bubavec, komuna e Malishevës, i cili është kthyer nga Italia dhe ka inve stuar në Kosovë.

Në një int ervistë për em isioni “n’Kosove Show”, Naimi tregon se familja e tij kanë tr aditë sh umëvjeçare të merren me ble gtori dhe ndër të tjera tregon se nga viti 2002 ai kishte shkuar në më rgim, ndërsa në vitin 2009 është kthyer në Kosovë dhe ka filluar të m erret me bl egtori.

Po ashtu ai tregon se ishte i insp iruar në Gjermani dhe Itali, tek sa shihte ferma të bukura dhe ka vendosur ta u shtrojë këtë veprimtari në vendlindje.

Në fillimet e k arrierës së tij, Naimi kishte vetëm 4 krerë dele, ndërsa tani thotë se më së shumti ka pasur deri në 600 krerë dele.

Nga ana tjetër, përveç deleve, në fermen e Naimit ka edhe dhi (40 krerë), shota, bletë, pula, gusa. Gjatë intervistës ai shprehet se nuk do të kthehej dhe një herë në Itali dhe e falënderon Zotin që nuk është në m ërgim dhe nuk i bie pishman që është kthyer në ve ndlindje.

Be the first to comment on "M ërgimtari i kthyer nga Italia në Kosovë, f iton më shumë se në Zvicër"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*