Me lot në s y, flet Bieta Sulo: Unë me Albanin u nd amë, një nga ato nd arjet përgjithmonë, por vajza e tij duhet ta dije që djalin tim e ka vëlla..

Bieta Sulo dhe Alban Dudushi kanë shumë v ite që j etojnë një hi stori të bukur d ashurie dhe si fryt të saj kanë sjellë në j etë një vogëlush, Kroi Art.

I vogli festoi 4 v ite jetë dhe në këtë ditë sp eciale, mami Bieta dha dhe një int ervistë shumë të v eçantë. E ftuar në em isionin “Jashtë loje” si kurrë ndonjëherë, m oderatorja tregoi çdo detaj si nga jeta pr ofesionale dhe ajo personale.

Gjatë bi sedës ajo tregoi ngj arje që ne nuk i k emi ditur më herët në lidhje me ma rrëdhënien e saj me Albanin. Bieta rr ëfeu se një m oment kanë pasur një p eriudhë të v ështirë në ma rrëdhënie, kur vendosën të nd aheshin nga njëri-tjetri. Më pas m oderatorja rr ëfeu se mj aftoi një mesazh në ce lular nga Albani për të ndr yshuar si tuatën dhe për ta menduar ndryshe h istorinë e tyre të d ashurisë, që asokohe po kalonte një k rizë.

“Ka qenë një m oment në jetën tonë si çift që u nd amë, në 2011-n. Nga këto nd arjet pë rgjithmonë, i thamë njëri-tjetrit nuk ka më kthim mbrapa dhe u ndamë vërtetë për rreth 5 muaj. Ka qenë si kjo p eriudhë, gjithë verën e kemi kaluar vetëm. Unë me g ocat, Albani me shoqërinë dhe diku nga darka d ërgonte ndonjë mesazh Albani. Dhe një nga mesazhet që doja të veçoja ka qenë “lo ve is a r ing on t el ephone”. Unë isha në gjumë e pashë dhe thashë k ushedi do e ketë nisur g abim.

Be the first to comment on "Me lot në s y, flet Bieta Sulo: Unë me Albanin u nd amë, një nga ato nd arjet përgjithmonë, por vajza e tij duhet ta dije që djalin tim e ka vëlla.."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*