Më rgimtarët Për At dhe/ Shqiptari Në Gjermani I V ë Emrin Djalit, Gjergj Kastrioti

Hi storia e he roit tonë ko mbëtar Gjergj Kastriot -Skënderbeut gjithmonë ka fry mëzuar dhe do vazhdojë të fry mëzojë shqiptarët gjithandej ku gj inden në këtë botë.

Kështu një shqiptar me ba nim në Gjermani, në nd er të he roit të kombit shqiptar, i ka vë në emrin djalit të tij, Gjergj Kastriot.
Foto është pu blikuar vetë nga babai i djalit.

Be the first to comment on "Më rgimtarët Për At dhe/ Shqiptari Në Gjermani I V ë Emrin Djalit, Gjergj Kastrioti"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*