Më sohet gje ndja shë ndetësore e babait të Kadri Veselit

Gje ndja shë ndetësore e babait të ish-kryetarit të PDK’së, Kadri Veselit, është e rë ndë, kanë bërë të di tur nga Sp itali i Mitrovicës.

Ex press nga bu rime pë rbrenda spi talit ka ma rrë vesh se i njëjti po tr ajtohet në R epartin e Ne urologjisë në Sp italin e Mitrovicës “Dr.Sami Haxhibeqiri”. I njëjti, sipas b urimeve, ka pë suar su lm në tr u.
Si rr jedhojë, ish-kryetari i PDK-së Veseli ka ardhë për ta vi zituar babain në Mitrovicë nga Haga, ku po mbahej në parab urgim si i dy shuar për kr ime lu fte.

Be the first to comment on "Më sohet gje ndja shë ndetësore e babait të Kadri Veselit"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*