Mendonte Se Kishte Pro bleme D entare, 30-Vjeçari VD es Disa Orë Pas Da smës Së Tij …

Një burrë vd iq disa muaj pasi mendonte se kishte pr obleme de ntare, por që doli të ishte kan cer i pa shërueshëm. M enaxheri i restorantit Jerry Collins u nda nga jeta vetëm disa orë pasi u ma rtua në sp ital në fillim të këtij muaji.

Burri i tij Andrew Godfrey-Collins ka treguar se i është thy er ze mra dhe se të dy e nga tërruan fy tyrën e fryrë me diçka më pak serioze.

Jerry së pari kishte bërë një seri vizitash tek një de ntist, i b indur se ishte çë shtje de ntare. Por pasi iu re feruan një mj eku, e vërteta shpejt u bë e qa rtë. Në pr ag të Kri shtlindjeve ai u di agnos.tikua me kan cer dhe gje ndja e tij u pë rkeqësua shumë shpejt.

Be the first to comment on "Mendonte Se Kishte Pro bleme D entare, 30-Vjeçari VD es Disa Orë Pas Da smës Së Tij …"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*