Mihrija Sonte Ku jton 29 Vjetorin E Ma rtesës. Ja Çfarë N use Dukej …

Mihrija dhe Naimi janë nd ër çi ftet më të da lluar në sho wbizin kosovar, ku duket se vetëm po ri no hen.
Duke qenë emra të njohur, shumicën e kohës qëndrojnë në krye të mediave rozë, shkruan “Kosovarja”.

Sot, për ata ka qenë një ditë e rë ndësishmë ku çi fti kanë fe stuar 29 vjetorin e ma rtesës.
Këto plot 29 vite ata kanë kaluar vetëm ditë të mira me ra portin su perior që kanë me njëri tjetrin.

Në momentet që i ka nd arë Mihrija shihet që ajo ka qenë një nu se e da lluar dhe shumë e le zetshme.
The ksojmë, dy shja vazhdojnë të jenë të lum tur bashkë me djalin e tyre Platonin.

Be the first to comment on "Mihrija Sonte Ku jton 29 Vjetorin E Ma rtesës. Ja Çfarë N use Dukej …"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*