Milaim Zeka: Mem çu Z oti në xhe net me Shefqet Krasniqin unë shkoj ne xh ehnem

Tema për he ronjtë dhe re ligjionin ka ngj allur re agime të shumta ditëve të fundit. E në këtë de bat nuk ka si të mos pë rfshihen edhe ho xhë Shefqet Krasniqi e ga zetari Milaim Zeka.

Në de batet e sontme televizive janë pa raqitur të dy.

Shefqet Krasniqi në RTV Dukagjini duke e komentuar një de klaratë të Milaim Zekës i cili ka thënë se Adem Jashari, ko mandat le gjendar i U ÇK-së ka pirë bi rra ka thënë se Zeka fl et pa lidhje.

“Ty be si be son kurrkush Milaimit se di cka i jepni h apësirë se ky fl et vec p alidhje”, tha Krasniqi.

I menjëhershëm ka qenë re agimi i Milaim Zekës nga stu dioja e Kanal 10. Zeka ka thënë se me Shefqet Krasniqin as në xhe henet nuk do të shkonte.

Be the first to comment on "Milaim Zeka: Mem çu Z oti në xhe net me Shefqet Krasniqin unë shkoj ne xh ehnem"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*