Miliarderi Shqiptarë: Vajza ime mund të m artohet me Serb ose Zezak, Por K URRË me Shqiptarë?

Një mi lioner me pr ejardhje shqiptare që jeton në SHBA e që është i njo hur si pr onar i shumë ka zinovo dhe kompanive të ndr yshme për pro dhimin e lojërave të fa tit ka dë rguar një porosi shumë të vr azhd deri tek vajza e tij.

Vajza e milionerit shqiptar Edlira edhe pse ka qenë në një lidhje me një shqiptarë ajo është de tyruar nga i ati i sajë që ta nd ërpret lidhjen me shq iptarin. / Ju ftojmë që ta hapni videon për 5 sekonda dhe shfa qen pamjet ek skluziv

Be the first to comment on "Miliarderi Shqiptarë: Vajza ime mund të m artohet me Serb ose Zezak, Por K URRË me Shqiptarë?"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*