Ministri Mehaj: As një qytetar i Kosovës nuk ka dëshirë të mos nd odh shë rbimi i de tyrueshëm us htarak

Ministri Mehaj tha para de putetëve se do të punojnë në këtë pl an us htarak, mirëpo, që kjo nuk pritet të ndodhë së shpejti, sepse ka disa pr obleme me çë shtjen e bu xhetit dhe duhet një plan më af atgjatë.

“Kur është çë shtja te de tyrimi us htarak, asnjë qytetar i Kosovës nuk ka q ejf kjo mos me ndodhë, mos me ma rrë punën e pa pës apo ho xhës, ne do të punojnë në pl anin e de tyrimit us htarak, do ta shqy rtojmë, sa na përket bu xheti, duhet me ja nis prej arsimit. Në Norvegji janë rreth 60 mijë brenda vitit 10 mijë i zgj edhin për me kry de tyrën për me mbr ojtë shtetin. Një pl an do ta kemi në të ar dhmen, po na duhet kohë sa i pë rket de tyrimin us htarak”, tha ai, duke bërë të ditur se nuk e di se sa bu xhet do t’i duhej shtetit për këtë.

Be the first to comment on "Ministri Mehaj: As një qytetar i Kosovës nuk ka dëshirë të mos nd odh shë rbimi i de tyrueshëm us htarak"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*