Mj ekët mendonin se kishte bi njakë, por ha biten kur 21-vjeçarja sjell në j etë fo shnjen 5.8 kilogramë

Një nënë 21-vjeçare ka sj ellë në jetë fo shnjën e saj 5.8 kilogramë dhe është zy rtarisht e po rsalindura e dytë në Mbr etërinë e Ba shkuar që th yen këtë re kord.
Amber Cumberland nga Anglia s olli në jetë va jzën e saj Emili në 16 pr ill dhe mj ekët u ha bitën pasi me ndonin se e r eja mund të ishte me bi njakë.

Gjatë sht atzënisë barku i Am berit filloi të rritej shumë dhe 21-vjeçarja tregoi se nuk e kaloi l ehtë atë p eriudhë. Amber e so lli në jetë vajzën me oper acion.

“Do ktorët me ndonin se kisha bi njakë sepse e kisha ba rkun kaq shumë të madh, edhe pse në ek ografi shihnin vetëm një. Ne me nduam se kishte ndonjë bebe që po fsh ihej, aq sa e kth yem në shaka. Por kur li nda do ktorët ishin të sho kuar dhe po shi hnin njëri-tjetrin. Ur ime u bëre me fëmijë-më thanë. Ishim kaq të lu mtur që ishte vetëm një bebe dhe ishte e shë ndetshme”, tha Amber.

Be the first to comment on "Mj ekët mendonin se kishte bi njakë, por ha biten kur 21-vjeçarja sjell në j etë fo shnjen 5.8 kilogramë"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*