Moderatorja e njohur sul mohet l ive në emision nga një grua

Një ngj arje e paza kontë ka ndodhur në Rumani, një grua nu do hyn në skenë dhe qël lon me gur moderatoren teksa ajo po fliste.

M oderatorja Mirella Vaida sapo e kuptoi që një grua po i afrohej teksa ajo fliste para k armerave, filloi të bërti stë dhe të bëntë hapa prapa.

Dy punonjës vrapuan pas gruas duke u përp jekur ta ndal onin, por gruaja arriti të gjua nte me g ur prezantuesen, por për fat të mirë nuk e g od iti. u kthye sërish në transmetim direkt, Mirela Vaida u tha shikuesve se çfarë ndodhi:

‘Jam thjesht e sh ok uar. Po bëj përpjeke të madhe për të qëndruar e qe të.

Ne nuk e dimë se kush është zonja. Ajo bërt iste : më jepni paratë.

Kolegët e mi e mbuluan me batanije dhe më pas u mor nga poli cia.

Kam fri kë për jetën time. Kam ma rrë shumë kërc ënime për jetën në F acebook dhe Y outube nga një person i quajtur Magdalena erban.

Çfarë m und të them më shumë po mundohem të vazhdoj programin dhe shpresoj të kem s ukses’. Pas pub likimit, videoja mori mijëra klikime në pak minuta.

Be the first to comment on "Moderatorja e njohur sul mohet l ive në emision nga një grua"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*