MOS K alo Pa Thene Ur ime!Kë mbëngulje E Pa be sueshme – Pas 10 Djemve, Një Nënë Më Në Fu nd Li nd Një Vajzë

Djemtë janë një dhu ratë e vërtetë për çdo nënë, por të jesh gruaja e vetme në familje mund të jetë një sf idë e vërtetë. Këtë e di më së miri një grua nga Anglia, e cila, pas dhjetë djemve, më në fund li ndi një vajzë.

Në Kr ishtlindjet e fundit, Alexis Brett dy shoi se ishte shtat zënë, dhe pas një te sti, dy shimet e saj u ko nfirmuan. Ajo dhe burri i saj David kishin tashmë 10 fëmijë meshkuj dhe ishin të sigurt që edhe këtë herë do të kishin një të djalë, por prapë ve ndosën ta kon trollonin gj ininë e fëmijës.

Prinderit ishin vërtet ner voz para se të me rrnin re zultatet, por kur e kuptuan që më në fund do të kishin një vajzë, lu mturia e tyre nuk mb aroi. Alexis tha që ata ishin të tron ditur por të lu mtur. Vajza li ndi në 27 gu sht dhe u pag ëzua me emrin Cameron, sipas aktores Cameron Diaz. Da llimi midis vajzes dhe vëllait të saj më të madh është 16 vjet. Në sha ka, Alexis tha se ata përfundimisht do të nd alonin së zgj eruari familjen e tyre sepse u pëlqen ashtu siç janë është tani.

Be the first to comment on "MOS K alo Pa Thene Ur ime!Kë mbëngulje E Pa be sueshme – Pas 10 Djemve, Një Nënë Më Në Fu nd Li nd Një Vajzë"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*