Mushkolaj kr itikon Kurtin : E dr ejtuan Kosovën, tash edhe Shqipëria iu ka mbetë…

An alisti Imer Mushkolaj ka kr itikuar Qe verinë në kr ye me Albin Kurtin, duke thënë se pava rësisht situatës me pa ndeminë, po mer ren me zgje dhjet në Shqipëri.

Mushkolaj në Fa cebook ka thënë se pava rësisht situatës me pa ndeminë dhe ekonominë, për Qe verinë Kurti është me e r ëndësishme a do të fi tojë Boiken Abazi në Shqipëri.

Njohësi i çë shtjeve politike tu tje ka shtuar se pasi e rre gulluan Kosovën, tash LVV-së i ka mbe tur që ta “ndr eqë është Shqipërinë”.

“Nuk është me rë ndësi pa ndemia, as ekonomia, më me rëndësi është a po fiton Boikeni n’Shqipëri a jo. E ndr eqën Kosovën, tash edhe Shqipëria iu ka mbetë , ka thënë ai

Be the first to comment on "Mushkolaj kr itikon Kurtin : E dr ejtuan Kosovën, tash edhe Shqipëria iu ka mbetë…"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*