Mushkolaj-: O Hoxhë , vendin e grave në shoqëri nuk e c akton ti as ho xhallarët

An alisti po litik Imer Mushkolaj, është pë rfshirë në de batin që po zh villohet në rrjetet sociale, pas de klaratës së h oxhës Shefqet Krasniqi, i cili tha mbr ëmë se gr atë e kanë vendin në kuzhinë e bu rrat në oda.

Mushkolaj është shpr ehur shkurtë se vendin e grave në shoqëri nuk e cakton hoxha.

“Vendin e grave në sh oqëri nuk e cakton ho xha, por vetë ato me an gazhimin dhe vlerat e tyre”, ka shkruar Mushkolaj në profilin e tij në F acebook.

Ndryshe, ho xha Sh efqet Krasniqi, është shpr ehur se “në f e nuk ka di skriminim. Oda o vëlla është për burra, unë sun e n xa vendin e grave as gratë sun e nx ajnë vendin e burrave”, ka thënë Krasniqi mbrëmë në RTV Dukagjini. “Kuzhina është për gra”, ka shtuar ai.

Be the first to comment on "Mushkolaj-: O Hoxhë , vendin e grave në shoqëri nuk e c akton ti as ho xhallarët"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*