Mustafa: Kurti po thotë ‘unë iu shk elë të gjithëve’

Ish-kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Isa Mustafa thotë se ve primi i kryeministrit Albin Kurti, përkatësisht i Grupit Parlamentar të Vetëvendosjes, për të vo tuar ndr yshimin për Li gjin e Zgje dhjeve ishte një v eprim i pa ramenduar.

Ai mes rre shtave ka një p orosi edhe për kryetarin e tanishëm të LDK-së, Lumir Abdixhiku duke shtuar se vetëm një op ozitë e vendosur e nd al br utalitetin po litik të Kurtit.

In iciativa e Kurtit për të vo tuar ndry shimet në Li gjin për Zgj edhjet u pa edhe si sha ntazh për zgj edhjen e pr esidentes.

Megjithëkëtë, Mustafa thotë se vendi po rrë shqet në një f azë të rre zikshme për shtetin dhe de mokracinë.

“Vendi po rrë shqet në një fa zë të rr ezikshme për shtetin, de mokracinë dhe jetën pa rlamentare”, po tencoi Mustafa.

Be the first to comment on "Mustafa: Kurti po thotë ‘unë iu shk elë të gjithëve’"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*