Ndodh çu dia/ I riu shkon të vo tojë por shikoni cfare i ndodh ne kutin e vo timit

Një qytetar i id entifikuar si Ledjan Jaçaj, në njësinë administrative të Tërpanit në Poliçan, re zulton në sistemin e id entifikimit el ektronik, se ka vo tuar dy herë, gjë të cilën ai ve të e mo hon.

Qytetari shpr ehet se ai nuk ka vo tuar më parë, dhe ta shmë po i m ohohet e dr ejta e vo tës, për shk ak të pro blemit në makinerinë e id entifikimit el ektronik të qytetarëve.

Ka qenë sistemi i id entifikimit el ektronik ai që e ka nxj errë Jaçajn, sikur ka v otuar dy herë. Qendra ku ai ka shk uar për të vo tuar është ajo me numrin 3370 që gjendet në shkollën 9-vjeçare të Tërpanit.

Be the first to comment on "Ndodh çu dia/ I riu shkon të vo tojë por shikoni cfare i ndodh ne kutin e vo timit"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*