Në këtë vend të b otës njerëzit m artohen brenda fisit/ Ja si u kthye Azizi në Azize

Akyurt është një fshat në Turqi, i cili njihet ndr yshe dhe si i “ma llkuar”. Deutsche Welle ka shkuar në këtë fshat turk ku j etojnë afër 20 tr ans gj inorë dhe që janë p ërjashtuar nga shoqëria.

Një prej tyre është edhe Azizi, një tr as ngji nor që nga grua është kthyer në burrë. Vetëm kur është me t ufen e tij të dhenve, Azizi ndihet mirë. Këtu ai nuk ka nevojë t’i shpejgojë askujt pse dikur ka qenë Azize.

Ai thotë se kur do të q etësohet shkon te dh entë. Ai jeton në një fshat në kufi me Sirinë. Pikërisht këtë fshat një gazetë turke e quajti të mall kuar. Aty je tojnë rreth 20 tr ans gj inorë, njerëz me gjini të papërcaktuar ashtu sikurse dhe Azizi 50-vj eccar.

Atij i mu ngojnë sh enja të qarta të o rganeve gje nitale. Sot ai mban një kartë iden tifikimi rozë si një grua, ndërkohë që kur ishte në moshë të vogël ai e dninte që nuk donte të ishte vajzë.

Be the first to comment on "Në këtë vend të b otës njerëzit m artohen brenda fisit/ Ja si u kthye Azizi në Azize"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*