Ngj arje tr agjike në Strugë, burri th erë me th ikë b ashkëshorten

Një ngj arje tr agjike ka ndodhur sonte në Strugë, me çrrastë një burrë 39-vj eçar vr au gruan e tij, e cila ishte pesë vjet më e re.

Sipas inf ormacionit zy rtar të SPB Ohër, në rrugën “Risto Krle” në Strugë, gjatë një sh erri v erbal me burrin e saj, S. Р. (1987) u g odit me th ikë dhe iu n ënshtrua pl agëve. Vd ekja është ko nfirmuar nga ek ipi i Nd ihmës së shpejtë – Strugë.

Ndërkohë autori i vr asjes, J. Р. (1982) është lë nduar gjatë te ntimit për të kr yer v etëvrasje. Nga Mi nistria për Punë të Brendshme njoftojnë se po punojnë në zbardhjen e rastit. Ç ifti i ri kishte edhe fëmijë të m oshës së m itur.

Be the first to comment on "Ngj arje tr agjike në Strugë, burri th erë me th ikë b ashkëshorten"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*