Një ѕhofer kamioni ‘νd íq në një akѕ ídent’… Një fēmijë e руеti babain të tij:

Një shofer kamioni ‘vd iq në një aks ident’… Një fëmijë e pyeti babain të tij:
– “Kush ishte ky zotëri i cili ‘vd iq’?”
– “Nuk e di biri im, vetëm e di se ai ishte një shofer kamioni.”
Fëmija shkon afër një burri që rri nte në një kamion, dhe me ‘l ot në sy’ e pyeti:

– “Xhaxhi, ju m und të më tregoni se çfarë do të thotë një shofer kamioni?
Shoferi kamionit me një ‘zë d ridhës’ iu përgjigj: –

“Një shofer kamioni është një njeri i cili bën gjumë shumë më pak se njerëzit e tjerë, dhe të cilët ndonjëherë ‘v uajnë nga të ft ohtit dhe të nxehtit, pa u shqim të rregullt, duke kaluar përmes fur tunës dhe shiut, nuk ka festë për të, në m omentet më të rë ndësishme nuk është asnjëher në shtëpi’. Shoferi kamionit nuk i sheh fëmijët e tij se si rriten, nuk mund të kujdeset për ta, kur ata janë të ‘s ëmurë’. Ai çdo herë është i për buzur dhe i fyer (nga Pronarët, shefat dhe 90% e njerëzve të paku ptueshëm), ‘vu an dhe jep j etën për të tjerët’.

-Në atë mo ment dëgjohet ‘zh urma e telefonit nga kamioni i për pl asur’. Ky shoferi i kamionit u largua nga fëmija dhe u nis drejt kamionit të ‘për pl asur për të ma rrë telefonin’. Ishte një mesazh dhe kjo ishte si më poshtë: –

‘Përshendetje Babi, mora telefonin nga mami për të të shkruar një mesazh e të them Urime ditëlindjen, mezi po pr es të vish në shtëpi e të jap dhuratën që kam për ty’. Nuk kishe mu ndësi të jesh në shtëpi e të’p resësh tortën e ditëlindjes tënde së bashku me ne’. .. ‘Të dua Babi im, ti je Babi më i mirë në botë, të pr esim që ti të kthehesh në shtëpi sa më shpejt të jetë e mu ndur’. ‘E kjo është je ta e shoferit të kamionëve’.E huazuar

Be the first to comment on "Një ѕhofer kamioni ‘νd íq në një akѕ ídent’… Një fēmijë e руеti babain të tij:"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*