Një fëmijë i l indur nga një d ashuri e fshehtë, 55-vj eçari zbulon se është djali ‘s ekret’ i Princit Charles dhe Camilla-s

Është një p ërrallë që prek kufijtë e besnikërisë – një fëmijë i li ndur nga një d ashuri e fshehtë nga Princi Charles dhe Camilla Parker-Bo wles në ad oleshencë, a mund të ketë ndonjë të vërtetë në hi storinë e Simon Charles Dorante-Day?

Inx hinieri i l indur në Britani, 55-vje çar, i cili tani je ton në Queensland, pretendon se gjyshja e tij birësuese i tha se Dukesha e Cornwall ishte nëna e tij në vitin 1998.

Duke qenë se ‘ka bërë h ulumtimin e tij’, Simon është i bi ndur se tani ai ka provë të mj aftueshme – së bashku me faqet dhe dhëmbët si Ëindsor’ dhe ‘flokët e stilit Camilla’ – që pretendimet e tij janë të vërteta. Ai ka thënë disa herë se do të d ëshironte një test të A DN-së për të provuar lidhjen e tij familjare dhe i shkroi çiftit në 2012-ën.

Be the first to comment on "Një fëmijë i l indur nga një d ashuri e fshehtë, 55-vj eçari zbulon se është djali ‘s ekret’ i Princit Charles dhe Camilla-s"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*