Një grua në Prishtinë ra porton ish-b urrin në Po lici: Ma zu ri gishtin e dorës me derë

Një grua nga Prishtina ka ra portuar në P olici dje rreth orës 10:00 se ish-b urri i saj me të cilin është e nd arë që një vit, gjersa ka qenë duke i m arrë fëmijët në vi kend, ia ka lë nduar gi shtin e do rës me d erën e shtëpisë.
Lajmin e ka bërë të ditur Po licia në ra portin e saj 24-orësh, gjersa vi ktima ka pr anuar tr ajtim mj ekësor.

“Prishtinë 08.05.2021-10:00. An kuesja fe mër kosovare ka nj oftuar se ish ba shkëshorti i saj me të cilin është e nd arë qe një vit, gj ersa ka qenë duke i m arr fëmijët në vi kend ia ka lë nduar gishtin e dorës an kueses me de rën e shtëpisë. An kuesja ka pr anuar tr etman mj ekësor. Me vendim të pr okurorit ra sti shkon në pr ocedurë të rregullt”, thuhet në ra portin po licor.

Be the first to comment on "Një grua në Prishtinë ra porton ish-b urrin në Po lici: Ma zu ri gishtin e dorës me derë"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*