Një v iktimë dhe 6 të l ënduar nga a ksidenti në rrugën Gjilan-Prishtinë

Një grua ka vd ekur në aks identin që ndodhi pasditen e së mërkurës në rrugën Gjilan Prishtinë, përkatësisht në fshatin Kishinicë. Në këtë aks ident u l ënduan edhe gjashtë persona të tjerë.

P olicia e Kosovës ka njoftuar se aks identi ka ndodhur ndërmjet dy veturave.

“Rr. Nacionale (Gjilan-Prishtinë) Fsh. Kishnicë, Graqanicë 14.04.2021-19:00. Ka ndodhur një aks ident tr afiku në të cilin janë përfshirë dy vetura, dhe lëndime kanë p ësuar shtatë (7) persona. I d yshuari m ashkull kosovar derisa ishte duke drejtuar v eturën, d yshohet nga pakujdesia ka shk aktuar aksi dentin duke goditur veturën tjetër të cilën ishte duke e drejtuar v iktima ma shkull kosovar.

Si p asojë e aksi dentit, v iktima femër k osovare-pa sagjere në v eturën e të d yshuarit, në QKUK ka nd ërruar jetë, ndërsa lë ndime kanë pësuar të dy drejtuesit e ve turave, dhe katër (4) pasagjerë (dy femra dhe dy meshkuj kosovarë) në dy në veturat e ak sidentuara. Me vendim të pr okurorit, trupi i pa jetë i viktimës është dërguar në IML për obd uksion. Rasti vazhdon në pr ocedurë të rregullt”, thuhet në njoftimin e Policisë së Kosovës.

Be the first to comment on "Një v iktimë dhe 6 të l ënduar nga a ksidenti në rrugën Gjilan-Prishtinë"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*