Njëri ndër këngëtarët më të fa mshëm e njihni bu kuroshin në foto ?

Ka nisur të me rret me mu zikë që në moshë mj aft të vogël dhe sot është një nga këngëtarët më të pr eferuar.
Këtë herë mamaja e tij, është kth yer pas në kohë dhe ka po stuar një fotografi ku këngëtari bu kurosh ka d alë bashkë me motrën e tij, Bulzën.

Një vogëlush bu çko dhe i bu zëqeshur. Po bëhet fjalë për Ermal Fejzullahun i cili dukej që atëherë që kishte një li dhje të ve çantë me muzikën.
Vetëm pak ditë më parë gjatë këtij muaji Ermali pu blikoi këngën e tij më të fundit e cila mban titullin “Kth ema”.
Kënga është një ba ladë dhe sh oqërohet me vi deoklip. Teksti dhe muzika e këngës janë punuar nga Valon Biba

Be the first to comment on "Njëri ndër këngëtarët më të fa mshëm e njihni bu kuroshin në foto ?"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*