Noizy përkrah Veliaj: Ato që keni bërë për Shqipërinë këto 8 vj et për t’u ad m iruar, duhet të ecim përpara!

Rigels Rajku, i njohur me emrin e tij të artit edhe si Noizy, i është b ashkuar f ushatës së Pa rtisë S ocialiste. Këngëtari i mirënjohur dhe mj aft i da shur për p ublikun është shf aqur p ërkrah kr yetarit të B ashkisë, Erion Veliaj, i cili d rejton të gjithë f ushatën e PS së qarkut të Tiranës në një prej takimeve el ektorale të zhv illuara në Kavajë.

R eperi i f amshëm ka deklaruar se Shqipëria nuk mu nd të nda lojë, as të kthehet mbr apsht, por d uhet të vazhdojë përpara në rrugën e shtruar në këto 8 vite nga s ocialistët, teksa nuk e ka fshehur mb ështetjen edhe personale ndaj kr yebashkiakut të Tiranës.

“Është koha që të e cim përpara! Nuk kemi mu ndësinë ne si shqi ptarë të kthehemi mbrapa. Ne jemi një shtet që po ndërtohemi përditë dhe rinia është një nga gjërat më kr yesore që duhet të mbë shtesim. Siç e tha edhe Lali Eri që duhet të pu nojmë fort, duhet të kemi vetëm p ozitivitet në je tën tonë.

Be the first to comment on "Noizy përkrah Veliaj: Ato që keni bërë për Shqipërinë këto 8 vj et për t’u ad m iruar, duhet të ecim përpara!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*