Nu merimet e fundit/ PSD merr nje tjeter m andat , ja si eshte re zultati deri tani

Numërohen 3805 kuti nga 5199 në total, PS vi jon të kryesojë
Ora 22:22- Deri më tani janë nu mëruar 3405 kuti. PS ka 483078 vo ta ose 48.8%, PD ka 388584 vo ta ose 39.3%, LSI 67786 vota ose 6.9%, PSD 21749 vo ta ose 2.2%. Di ferenca mes dy p oleve është 2.5%. Me ma ndate, sipas pr ojeksioneve PS ka deri tani 71 ma ndate, PD 60, LSI 6 dhe PSD 3.

Ora 21:45: PSD merr një tjetër deputet, duke e ç uar numrin e tyre në 3. PS deri më tani ka siguruar 73 mandate, ndërsa PD ka h umbur një vend, duke shkuar në 59.

Be the first to comment on "Nu merimet e fundit/ PSD merr nje tjeter m andat , ja si eshte re zultati deri tani"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*