Nuk është aq e thj esht sa duket e gjeni dot rezultatin apo jo ?

Py etje lo gjike ? – vetem 10% mund ta gjejne pergjigjen e sakte

Ky t est lo gjik po vë rshon nëpër rrjetet sociale ku të gjithë po mun dohen ta gjejnë përgjigjen e sa ktë.
Te stoni af tësitë tuaja dhe je pni mendimin tuaj rreth rezultatit të saktë në komente…
Te stoni veten , dhe shi fni se a mund ta gjejni pergjigjen !
(1+1)x(1+1)=4
(2+2)x(2+2)=16
(3+3)x(3+3)=36

Be the first to comment on "Nuk është aq e thj esht sa duket e gjeni dot rezultatin apo jo ?"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*